Καλλιτεχνική Ομάδα

Πώς μπορεί να με βοηθήσει η εκπαίδευση που παρέχει η τέχνη του τσίρκου;

Το τσίρκο βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τις διάφορες τεχνικές του τσίρκο, αλλά και ενισχύει θετικές συμπεριφορές όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία, η αυτοσυγκέντρωση.