Κοινωνικό Τσίρκο

Η ΚΙΡΚΟ πιστεύει στη δύναμη της τέχνη του τσίρκο ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Το τσίρκο βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τις διάφορες τεχνικές του τσίρκο, αλλά και  ενισχύει θετικές συμπεριφορές όπως  η ομαδικότητα, η πειθαρχία, η αυτοσυγκέντρωση. Η αυτονομία, η αλληλεγγύη, η αυτοεκτίμηση, η φυσική άσκηση και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες είναι ακόμα μερικές από τις δεξιότητες που κάποιος/α μπορεί να αναπτύξει ή να βελτιώσει μέσα από την ενασχόληση του με την τέχνη του τσίρκο και της εναέριας έκφρασης.

Mέσα από την εκπαίδευση που παρέχει η τέχνη του τσίρκο, την προσωπική επαφή, την έκφραση και την νέων δεξιοτήτων, οι νέοι και τα παιδιά που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες (όπως νέοι πρόσφυγες, περιθωριοποιημένοι νέοι, ορφανά παιδιά, άτομα με αναπηρία) έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή τους. Με βάση την τέχνη του τσίρκο, το «κοινωνικό τσίρκο» έχει την ικανότητα να επιφέρει μια προσωπική μεταμόρφωση στον εκπαιδευόμενο και τον θεατή.

Play Video

Η ΚΙΡΚΟ υλοποιεί παραστάσεις τσίρκο αλλά και εργαστήρια εκμάθησης της τέχνης του τσίρκο σε ομάδες νέων και παιδιών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές δυσκολίες αλλά και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους/νέες και παιδιά με αναπηρίες. Μέσα από τις διάφορες τεχνικές του τσίρκο όπως η εναέρια έκφραση,  juggling, τα ακροβατικά εδάφους, clowning & commedia del’arte, ενισχύουν τις προσωπικές δυνατότητες των συμμετεχόντων ενώ παράλληλα τους προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν με άλλους συνομηλίκους τους.

Τι είναι η KIRKO;

Μια ομάδα καλλιτεχνών, με μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία πάνω στην τέχνη του τσίρκο, την εναέρια έκφραση και το θέατρο δρόμου με κύριο σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους καλλιτέχνες και την ανάδειξη των τεχνών του τσίρκο στο ελληνικό κοινό.