ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΝΟΥ

Η Κωνσταντίνα διδάσκει την τέχνη του τσίρκου στα παιδικά και προεφηβικά τμήματα της KIRKO, Circus for all. Επίσης συμμετέχει ως εμψυχώτρια στα δημιουργικά εργαστήρια της KIRKO, καθώς και σε δράσεις Κοινωνικού Τσίρκου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Η επαγγελματική της εμπειρία είναι στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Με ακαδημαϊκές της σπουδές  στην Πολιτιστική Διαχείριση, στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχει παρακολουθήσει αρκετά προγράμματα κατάρτισης που έχουν σχέση με: την Εκπαίδευση μέσω της μη Τυπικής Μάθησης, τις Εικαστικές τέχνες, τον Πολιτισμό, το Θέατρο, την Εμψύχωση, την ενδυνάμωση ομάδων (Team Building), την Προπονητική Αθλητικών Ακαδημιών, τον Τουρισμό και τη Ρομποτική. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή και στις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Όλα αυτά την έχουν εφοδιάσει με πολυποίκιλες γνώσεις που εφαρμόζει σε κάθε μάθημα και εργαστήριο της KIRKO.

Είναι μέλος της ομάδας KIRKO, Circus for all από το 2013, όπου ξεκίνησε ως μαθήτρια και με τον καιρό εξελίχθηκε σε εκπαιδεύτρια, μέσα από όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε στα εργαστήρια της KIRKO.