Όλγα Κυριακίδου

Όλγα Κυριακίδου

Η Όλγα Κυριακίδου είναι σύμβουλος νέων (youth worker) και εκπαιδεύτρια μη τυπικής μάθησης σε προγράμματα νεολαίας στην Ευρώπη.Το 2000 τελειώνει τις σπουδές της γύρω από την φωτογραφία και την ίδια χρονιά εργάζεται για πρώτη φορά σε παιδική κατασκήνωση. Μετά το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου, μαζί με άλλους νέους που εργάζονται στην κατασκήνωση αποφασίζουν να ξεκινήσουν μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την ψυχαγωγία παιδιών που βρίσκονται σε μη προνομιούχο περιβάλλον και ιδρύουν την ΜΚΟ Παιδιά Εν Δράσει.Έτσι ξεκινά και η επαφή της και η γνωριμία της με την τέχνη του τσίρκο και του θεάτρου δρόμου.Με τα Παιδιά Εν Δράσει υλοποιεί παραστάσεις τσίρκο σε παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία, ιδρύματα, κοινότητες Ρομά, ανθρώπους με αναπηρίες, υλοποιεί, οργανώνει και συντονίζει παραστάσεις θεάτρου δρόμου και τσίρκο, φεστιβάλ και γιορτές για παιδιά και νέους, ενώ παράλληλα υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 2005 συγγράφει για πρώτη φορά παιδικό παραμύθι με θέμα το περιβάλλον, τη μη λεκτική επικοινωνία και την ομαδικότητα.Από το 2009 ασχολείται με θέματα που προάγουν την ισότητα, την εξάλειψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την προώθηση του εθελοντισμού, οργανώνοντας και συντονίζοντας ευρωπαϊκές συναντήσεις νέων, δράσεις πολιτισμού, σχέδια κατάρτισης και σεμινάρια γύρω από την τέχνη, τη δημιουργικότητα, τη μη τυπική μάθηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.Το 2011 συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή διεκδίκησης του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την κατάκτηση του τίτλου υποστηρίζει στον τομέα της Οργάνωσης δράσεων και στο Συντονισμό Εθελοντών. Το  2011 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  παρακολουθεί τον πλήρη κύκλο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για ευρωπαϊκά έργα Νεολαίας «SALTO Training of Trainers in European Youth Projects». Το 2012 ενσωματώνεται στη «Δεξαμενή Εκπαιδευτών» – «Pool of trainers» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου, όπου υποστήριζει δράσεις για την χάραξη πολιτικής για τη νεολαία και την προώθηση της μη τυπικής μάθησης.  Από το 2012 μέχρι σήμερα οργανώνει, υλοποιεί και εκπαιδεύει νέους και εργαζόμενους στη νεολαία (Youth Workers) σε όλη την Ευρώπη, σε θέματα που αφορούν κυρίως την δημιουργικότητα, τις εναλλακτικές μορφές έκφρασης, τη μη λεκτική επικοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να οργανώνει και να συντονίζει παραστάσεις θεάτρου δρόμου.Όλα αυτά τα χρόνια δεν ξεχνά το κοινό όνειρο που έχει με την  Ιωάννα Δημητριάδου για την ανάπτυξη της τέχνης του τσίρκο στην Ελλάδα, τις εκπαιδευτικές ιδιότητες της μη τυπικής μάθησης και το πως αυτά μπορούν να συνυπάρξουν αλλά και την επαγγελματική πορεία των ίδιων και όλων των καλλιτεχνών τσίρκο, που καταφεύγουν στο εξωτερικό για εύρεση εργασίας σε τομείς γύρω από την τέχνη του τσίρκο. Έτσι το 2015 ιδρύουν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΚΙΡΚΟ, με στόχο την προώθηση της τέχνης του τσίρκο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, την παροχή εργασίας σε νέους άνεργους καλλιτέχνες και την ενσωμάτωση και συμπερίληψη στην τέχνη νέων και παιδιών που προέρχονται από μειονεκτούν περιβάλλοντα, όπως νέοι και παιδιά με αναπηρία, πρόσφυγες, νέοι που εντάσσονται σε μειονότητες λόγω κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και θρησκευτικού ή σεξουαλικού προσανατολισμού.Το 2017 ολοκληρώνει ακόμα την εκπαίδευση της ως εκπαιδεύτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα της Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Training of Trainers in Human Rights Education with Young People organized by the Council of Europe).